Zakonom o lokalnim porezima („Narodne Novine“, broj 115/16), koji je donio Hrvatski sabor u prosincu 2016. godine, od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Porez na nekretnine predstavlja novo zakonsko rješenje koje je donijela država i donosi razne novosti u načinu obrade podataka.

Novim porezom oporezivat će se nekretnine, a u njih spadaju: stambeni, poslovni, garažni i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Porezni obveznik poreza na nekretnine je vlasnik nekretnine (samostalni posjednik), a iznimno to može biti korisnik nekretnine (nesamostalni posjednik) ili sama nekretnina.

Porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine bit će utvrđen množenjem vrijednosti boda, koeficijenta zone u kojoj se nekretnina nalazi, koeficijenta namjene nekretnine, koeficijenta stanja nekretnine i koeficijenta starosti nekretnine. Dodatni koeficijent koje se pridodaje je korektivni koeficijent, ali samo za neke nekretnine ovisno o namjeni.

Grad Sisak će navedene koeficijente utvrditi odlukom koja će biti donesena najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

Grad Sisak mora voditi Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine stoga je potrebno popuniti i dostaviti podatke o poreznom obvezniku do 30. rujna. 2017. godine putem obrasca koji se nalazi u privitku ovog teksta (Podaci o poreznom obvezniku).

Ukoliko porezni obveznik posjeduje više nekretnina, za svaku nekretninu potrebno je ispuniti zasebnu prijavu, a ukoliko se jedna nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

MOLIMO VAS DA DOSTAVITE TRAŽENE PODATKE ZBOG TOČNOG IZRAČUNA POREZA, INAČE ĆE VAM SE SUKLADNO ZAKONU UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno, putem maila na  porezi@sisak.hr ili putem pošte na adresu Grada Siska, Upravni odjel za gospodarstvo i  komunalni sustav, Rimska 26

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti  službenicima  Grada Siska na brojeve telefona 510-159; 510-174 i 510-122.

U privitku teksta među dokumentima nalazi se obrazac.