Završeno je asfaltiranje dijela kolnika ceste koja iz komunalne zone ispod Mosta Gromova, koja vodi prema Zvonimirovoj i Kvirinovoj ulici. Do kraja dana bit će ucrtana horizontalna i postavljena potrebna signalizacija kako bi sutra, kako je i predviđeno, od jutra taj dio ceste bio otvoren za promet.

Važna napomena za sve sudionike u prometu jest da se mijenja regulacija prometa na križanju ceste iz komunalne zone sa Zvonimirovom i Kvirinovom.

Pravac s prednošću prolaza postaje prilaz iz Zvonimirove prema cesti za komunalnu zonu ispod mosta Gromova i obrnuto, a sporedni prilazi križanju su prilaz iz Kvirinove i prilaz križanju iz južnog, slijepog dijela Zvonimirove ulice.

Postavit će se i nova prometna signalizacija te upozorenja o novoj regulaciji.