Građani grada Siska, čiji su objekti nakon potresa označeni crvenom naljepnicom, mogu se javiti na Javni poziv  za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu kojeg je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijaviti se mogu vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici  tih osoba u prvoj liniji, a koji su 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Sisačko-moslavačke županije koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje.

Mjera stambenog zbrinjavanja se odnosi na građane koji nemaju na raspolaganju drugi useljivi stambeni prostor u radijusu 20 kilometara od stradale nekretnine.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi.

Samcu se financira najam stana površine do 35 metara četvornih, te dodatnih deset metara četvornih po osobi i to po cijeni 70 kuna za metar četvorni.

Najamnina se isplaćuje izravno na račun najmodavca.

Parametri za financiranje najma proizlaze iz sustava poticane stanogradnje. Mjera financiranja najma se primjenjuje najdulje do 17. lipnja 2022. godine, odnosno do obnove oštećene nekretnine, revizije stupnja oštećenja  ili pak eventualnog smještaja u stan u državnom vlasništvu.

Zahtjevi za odobravanje financiranja najamnine podnose se na propisanim obrascima zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2021. godine.

 

Tekst Javnog poziva, Uputa o načinu provedbe Odluke Vlade RH, kao i potrebni obrasci za prijavu te sve potrebne informacije mogu se preuzeti putem stranice Ministarstva na sljedećem linku:

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/stambeno-zbrinjavanje-gradjana-ciji-su-objekti-stradali-u-potresu-13670/13670