U utorak, 19. listopada Gospodarenje otpadom Sisak dijelit će plave i žute spremnike na području Željezare (Ulica Hrvatskog narodnog preporoda i Ulica Ivana Gorana Kovačića). Nakon toga, u srijedu, 20. listopada i u četvrtak, 21. listopada, spremnici će se dijeliti na području grada Siska koje obuhvaća sljedeće ulice: A. Cuvaja, B. Rapić, biskupa Kvirina, D. Pančića, D. Trstenjaka, F. Hefelea, J. Kalca, kralja Zvonimira, M. Pupina, N. Mikca, N. Šipuša, N. Tesle, Športska ulica, V. Lisinskog i teretna stanica.

Spremnici se na području grada Siska dijele od kuće do kuće prema unaprijed utvrđenom rasporedu (nalazi se u privitku teksta), a ako spremnike želite sami preuzeti izvan rasporeda ili ste ga propustili preuzeti unutar termina, to možete učiniti na sljedećim lokacijama:

Reciklažno dvorište Sisak Stari (Ulica kralja Zvonimira 7b, Sisak)

Raciklažno dvorište Novi Sisak (Capraška ulica 4, Sisak-Caprag)

Odlagalište neopasnog otpada Goričica (Put Stare Save 1, Sisak-Topolovac)

Uprava društva Gospodarenje otpadom Sisak (Trg J. Mađerića 1, Sisak)

Prilikom preuzimanja spremnika građani će djelatnicima GOS-a na uvid morati predočiti posljednji račun za uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, osobnu iskaznicu nositelja računa i osobnu iskaznicu osobe koja preuzima spremnik (ako se razlikuje od nositelja računa) te zapisanu oznaku spremnika za miješani komunalni otpad (broj se nalazi s prednje strane spremnika na naljepnici).

Raspored sakupljanja žutih i plavih spremnika ostaje isti, odnosno spremnici će biti ispražnjeni prema rasporedu sakupljanja plavih i žutih vrećica. Nakon preuzimanja spremnika, građani više neće moći preuzeti besplatne vrećice, a krajnji rok za zaduženje spremnika je 17. prosinca 2021.

Za sve informacije o spremnicima, građani se mogu obratiti na besplatan broj telefona 0800 200 214 ili putem e-pošte na info@gos.hr

 

Cijeli raspored od 13. rujna do 17. prosinca 2021. nalazi se u privitku teksta.