Jesenska akcija deratizacije na području grada Siska počinje u četvrtak, 28. listopada. Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u zato predviđene kutije tj. na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu. Mamci izloženi u blizini domaćih životinja (parafinski) izlagat će se na način da su vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli prenijeti.

Raspored za razdoblje od 28. listopada do 4. studenoga 2021. godine.

28.10.2021.

– Budaševo, Topolovac, Preloščica

 

29.10.2021.

– Budaševo, Topolovac, Lukavec Posavski, Gušće

 

02.11.2021.

– Gušće, Novo Selo Palanječko, Čigoć, Kratečko

 

03.11.2021.

– Kratečko, Crnac, Mužilovčica, Caprag

 

04.11.2021.

– Caprag, Svinjičko, Bukovsko, Lonja

 

Operativni plan je okviran i podložan je promjenama u zavisnosti o vremenskim uvjetima.