Trenutno 14 nezaposlenih osoba dobilo je ugovore o radu za obavljanje poslova u sklopu programa javnih radova na području grada Siska i početkom ove godine već su počeli s radom. Grad Sisak uključio se u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Mjera aktivne politike zapošljavanja na programu javnih radova – aktivacija nezaposlenih osoba. Nakon objavljenog natječaja i zaprimljenih zamolbi građana, Grad Sisak sklopio je ugovore o radu s 14 osoba. Ugovori su potpisani krajem prosinca prošle godine u trajanju od 6 mjeseci s isplatom plaće od 3.276,00 kn bruto. Kroz program javnih radova, radnici će obavljati poslove sanacije nerazvrstanih cesta, čišćenja raslinja, sanacije divljih odlagališta, održavanja poljskih putova te ostalih radova planiranih godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara.