Nastavlja se jesenska deratizacija na području grada Siska. Donosimo operativni plan za razdoblje od 28. rujna do 2. listopada 2020. godine.

28.09.2020.

– Klobučak, Donje i Gornje Komarevo, Madžari, Letovanci, Suvoj, Novo Praćno

29.09.2020.

– D. I G. Komarevo, Greda, Sela

30.09.2020.

– Greda, Sela, Stupno, Odra

01.10.2020.

– Odra, Zabno, Staro Pračno, Drenčna

02.10.2020.

– Žabno, Staro Pračno, Vurot

 

Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u posebne kutije tj. na način da su nedostupni za domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu. Mamci izloženi u blizini domaćih životinja (parafinski) izlagat će se na način da su vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli prenijeti. Navedeni preparati registrirani su i dopušteni za primjenu u Republici Hrvatskoj rješenjem Ministarstva zdravlja RH. Deratizacija će započeti u 8 sati i trajat će do 16 sati, a u slučaju lošeg vremena odgodit će se na slijedeći radni dan bez oborina. Operativni plan je okvirni i podložan je promjenama, ovisi o vremenskim uvjetima.