Nastavlja se jesenska deratizacija na području grada Siska.

Vremenski i prostorni raspored deratizacije grada Siska s prigradskim naseljima:

23.09.2019.

– Klobučak, Komarevo, Madžari, Letovanci, Suvoj, Novo Pračno

24.09.2019.

– Komarevo, Greda, Sela

25.09.2019.

– Greda, Sela, Stupno, Odra

26.09.2019.

– Odra, Žabno, Staro Pračno, Drenčina

27.09.2019.

– Žabno, Staro Pračno, Vurot

Operativni plan je okviran i podložan je promjenama u zavisnosti o vremenskim uvjetima.