I sljedeći tjedan nastavlja se jesenska deratizacija na području grada Siska.

Vremenski i prostorni raspored deratizacije:

22.11.2021.

– Zeleni brijeg, Vrbina, područje oko Segestice i iza Intespara

23.11.2021.

– Zeleni brijeg, Vurot

24.11.2021.

– Centar grada – od Rimske do Franje Lovrića, Zeleni brijeg

 

Operativni plan je okviran i podložan je promjenama ovisno o vremenskim uvjetima.