Jesenska deratizacija na području grada Siska ulazi u svoj treći tjedan. DDD mjere provode se sukladno odredbama Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Siska i Programom mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Grada Siska za 2017. godinu koje donosi nadležni Zavod za javno zdravstvo.

U slučaju da niste kod kuće u vrijeme provođenja deratizacije, slobodno se možete obratiti tvrtki Adria s čijim se djelatnicima možete dogovoriti o terminu obavljanja deratizacije. Njihovi brojevi telefona su 01/2359-970, 01/2359-971 ili 098/315-099. Dodatne informacije građani mogu dobiti i u gradskoj upravi na brojevima telefona 044/510 181 ili 098/401-981.

U privitku je plan deratizacije za razdoblje od 2. do 6. listopada.