Nakon odrađenih radova čime je osigurana sigurnost pješaka, pješački prijelaz (pasarela) u Capragu otvoren je za prolaz putnika. U cilju zaštite svih građana koji se koriste pasarelom, postavljena je gumena površina na mjestima na kojima su zbog dotrajalosti uklonjene zaštitne limene ploče iznad kontaktne mreže te je tako prolaz pasarelom ponovno siguran.