U mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara kada se slavi i zaštitnik vatrogasaca sv. Florijan, Vatrogasna zajednica Grada Siska organizira 10. vatrogasnu karavanu koja će se održati ove subote, 13. svibnja.

Tom prigodom će se 25 vatrogasnih vozila s upaljenom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom kretati od 7.30 sati sljedećom relacijom: Lonja – Budaševo – Palanjek te prema gradu Sisku. Karavana će se zaustaviti oko 11.30 sati u Ulici Stjepana i Antuna Radića gdje će se na zgradi Croatia osiguranja održati vatrogasna vježba. Tema vježbe je prezentacija vatrogasnih vozila i tehnike koja se koristi za gašenje požara poslovnog objekta, evakuacija zaposlenika i spašavanje ozlijeđenih osoba. Nakon završene vježbe, povorka će krenuti prema željezničkom kolodvoru, potom na Most Gromova i dalje prema Blinjskom kutu. Na povratku iz  Blinskog kuta karavana će se na 30 minuta zaustaviti kod INA Rafinerije nafte Sisak nakon čega će se kretati Ulicom Ante Kovačića prema Mostu Gromova potom Zagrebačkom ulicom prema Staroj Drenčini pa prema Jazveniku, Gredi, Dužici i Žažini. Završetak je oko 15 sati u DVD-u Sela.

U povodu sv. Florijana u Gradskoj vijećnici je održan tradicionalni prijem za vatrogasce na kojem su izneseni podaci kako su sisački vatrogasci u 2016. godini i prva četiri mjeseca ove godine intervenirali 506 puta, od čega su profesionalni vatrogasci odradili 446 intervencije,  a dobrovoljni 60. Sve intervencije odrađene su uspješno i po pravilima struke, a svi građani koji su se našli u opasnim situacijama dobili su u vrlo kratkom roku pomoć dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca.

U tim opasnim situacijama nastala je šteta na materijalnoj imovini u iznosu 2.390,000 kuna, a spašena je imovina vrijedna 14.140,000 kuna. Na žalost, bilo je i intervencija s tragičnim  posljedicama. Ukupno deset osoba je smrtno stradalo, a šesnaest je završilo s teškim tjelesnim ozljedama.