S obzirom na najavljene opasne vremenske pojave za Hrvatsku u sljedeća tri dana koje će biti praćene jakom kišom i vjetrom, uz mogućnost  urbanih i bujičnih poplava te s obzirom na predviđeni rast vodostaja, Stožer civilne zaštite Grada Siska obavještava građane kako su poduzete sve preventivne mjere da eventualne posljedice budu čim manje.

Stožer civilne zaštite Grada Siska poziva građane na odgovorno ponašanje u najavljenim opasnim vremenskim pojavama, da vode brigu o vlastitoj sigurnosti  i zaštite svoju imovinu.

Obavještavaju se stočari i ostali korisnici pašnjaka u retencijama Lonjsko i Odransko polje te retenciji Žutica da na vrijeme povuku stoku.