U okviru projekta Gradski program za mlade grada Siska započinje provedba aktivnosti  ’’Konzultacije s mladima’’ koje će  biti provedene putem on line upitnika usmjerenog mladima u dobi od 15 do 30 godina s područja grada Siska.

Upitnikom se želi dobiti jasnija slika kakav stav imaju mladi o problemu nedovoljnog uključivanja i sudjelovanja mladih u razvoju građanskog demokratskog društva, odnosno doprinosa mladih lokalnoj zajednici kroz procese donošenja odluka. Želi se utvrditi stupanj informiranosti i zainteresiranosti mladih grada Siska za aktivan angažman u društvenom razvoju, te su stoga rezultati upitnika važni u prikupljanju točnih podataka.

Cilj projekta je izraditi i unaprijediti provedbu politika za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u gradu Sisku.

Nositelj projekta je Grad Sisak, a partner je Koordinacija udruga mladih Siska. Projekt se provodi se od 1. veljače 2019. do 31. siječnja 2020. godine na području grada Siska, a sufinancira ga Europska unija kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika.

Upitnik je dostupan klikom na sljedeći link: https://forms.gle/mbzfkAbhWXndaWAf8

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.