Lokalna akcijska grupa Zrinska gora – Turopolje, čiji je sastavni dio i ruralno područje Grada Siska, bila je izuzetno uspješna pri prijavi na natječaj za sredstva iz Podmjera 19.2, 19.3. i 19.4.  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.do 2020.godine. Od ukupno 54 LAG-a u Hrvatskoj, LAG  Zrinska gora-Turopolje je na visokom petom mjestu po visini odobrenog iznosa. Privemenom odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju dodijeljena su im sredstva u iznosu od 10.020.276,00 kuna za četverogodišnje razdoblje, što govori o ozbiljnosti kojom su članovi i djelatnici LAG-a formirani u radne skupine pristupili izradi Lokalne razvojne strategije koja je bila temelj za prijavu i bodovanje pri natjecanju za sredstva iz Programa ruralnog razvoja.

Više o ovom pročitajte u privitku teksta.