Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. Oglas je objavljen dana 18. listopada 2017. godine na oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Sisak i web stranici www.hzz.hr. Prijave na oglas podnose se u roku  8 dana od dana objave oglasa.Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove  na radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne i opće poslove, zbog povećanog opsega posla (1 izvršitelj/ica, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, 12 mjeseci radnog iskustva), objavljeni su na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Sisak, dana 18. listopada 2017. godine i web stranici www.hzz.hr. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 26. listopada 2017. godine.

Više u privitku teksta