Na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska koja je održana danas u Holandskoj kući donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Siska. Donošenje ovakve odluke je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave temeljem Zakona o gospodarenju otpadom. Nova odluka o prikupljanju komunalnog otpada trebala bi potaknuti građane na odvojenu predaju otpada. Manji broj odvoza miješanog komunalnog otpada i veće količine pravilno razvrstanog i predanog korisnog otpada značit će u konačnici i manje račune za građane.
Članovi Gradskog vijeća usvojili su i Odluku o nagradama, pohvalama i zahvalnicama Grada Siska koje će se dodijeliti na svečanoj sjednici u povodu Dana grada Siska.
Odlučeno je kako će Nagrada Grada Siska za životno djelo – posthumno biti dodijeljena Kristijanu Dobriniću. Dobitnici Godišnje nagrade Grada Siska za prošlu godinu su Nermin Kurtović Eka, Mima Juračak, Dino Pešut i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak. Dijabetičkom društvu grada Siska i Klubu hokeja na ledu Sisak bit će uručene Pohvale Grada Siska.
„Sve su to ljudi koji su kroz svoje djelovanje profesionalno ili volonterskim angažmanom pronosili onakvu sliku grada Siska kakvu bismo željeli. Djelovanje svih dobitnika nagrada potvrđuju da smo grad kulture i sporta, ali ono što je najvažnije grad dobrih ljudi. Ove godine smo zbog situacije s potresom posebnu pozornost poklonili onima koji su dali svoj doprinos u sanaciji šteta od potresa“, naglasila je gradonačelnica Ikić Baniček.