Forum diskusija Gradski program za mlade je prva aktivnost projekta Gradski program za mlade grada Siska, a održana je 28. svibnja u Osnovnoj školi 22. lipnja. U forum diskusiji sudjelovalo je 50-ak mladih i donositelja odluka te je ostvaren kvalitetan strukturirani dijalog. Donositelji odluka su zaposlenici raznih javnih ustanova koji u svom radu mogu utjecati na boljitak mladih, a mladi koji su sudjelovali u forum diskusiji su učenici srednjih škola u gradu Sisku, studenti Metalurškog fakulteta, članovi udruga za mlade, Savjeta mladih i sl.  Igor Kovač (PRONI Centar za socijalno podučavanje), Štefica Tominović (Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Sisak) te Zrinka Hafizović (Grad Sisak) u svojim su izlaganjima mladima objasnili  važnost njihovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka te ih potaknuli na uključivanje u procese predlaganja i izrade politike za mlade, a mladi su iznijeli svoja mišljenja i potrebe.

Projekt Gradski program za mlade grada Siska financiran je sredstvima Europske unije kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika.

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.