Gradsko vijeće Grada Siska je na 17. sjednici, održanoj 2. lipnja 2020. godine, donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug. Navedena Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 16/20.

Razlog izrade Izmjena i dopuna UPU-a je inicijativa tvrtke MC Čišćenje d.o.o. iz Siska koja je sukladno članku 85. Zakona Gradu Sisku uputila prijedlog da se na zemljištu u njihovom vlasništvu, a koje je unutar obuhvata Plana, uklone ograničenja za gradnju koja proizlaze iz ucrtanih industrijskih željezničkih kolosijeka. Navedeni kolosijeci nisu u upotrebi i na terenu više ne postoje.

Inicijator izrade izmjena i dopuna plana dostavio je i očitovanje tvrtke ABS Sisak d.o.o. koja je vlasnik navedenih kolosijeka kao i ostalih kolosijeka na području gospodarske zone „Sisak-jug“. U navedenom očitovanju navedeno je kako su suglasni s navedenom izmjenom.

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima su propisani elektronički standardi prostornih planova, elektronički oblik plana će se prenijeti u službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Sisak-jug („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 27/15) dostupan je na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije: link (https://www.zpusmz.hr/UPU/UPU%20GOSPODARSKE%20ZONE%20SISAK%20JUG/01%20NASLOVNA.htm)