Sisak je ostvario prije nekoliko godina postavljeni cilj i u svim je sisačkim osnovnim školama od ovog polugodišta dostupna usluga produženog boravka za učenike. Ovaj projekt, važan roditeljima koji zbog radnog vremena ili drugih razloga trebaju produženu skrb o djeci nakon završetka nastave, zaživio je i u OŠ Ivana Antolčića Komarevo. Učenike i djelatnice škole posjetila je danas gradonačelnica Kristina Ikić Baniček koja je u razgovoru s učenicima doznala da su zadovoljni slobodnim aktivnostima, pomoći pri pisanju zadaće ali i obrocima koje u boravku dobiju.

„Ovo je jedan od ostvarenih važnih ciljeva u osnovnom školstvu, a koliko je ta usluga bitna roditeljima pokazuje podatak da iz godine u godinu broj djece u produženom boravku raste. Krenuli smo sa dvije škole 2013. godine, 2021. godine u boravku je bilo 274 učenika, a ove ih je godine čak 350. To pokazuje da su ulaganja u stvaranje uvjeta u svim školama bila dobar put. Time smo otvorili i trinaest novih radnih mjesta učitelja koji rade s djecom i vode brigu o njima dok su u boravku“, rekla je gradonačelnica prilikom obilaska škole u Komarevu.

U proračunu Grada Siska produženi boravak zastupljen je sa 437,5 tisuća eura (3,3 milijuna kuna), a Sisak se i po ovoj usluzi ističe na razini cijele Hrvatske. Posljednja analiza ulaganja u osnovno školstvo pokazala je da Sisak ulaže čak tri puta više od prosječnog iznosa ulaganja vlastitih sredstava gradova i županija u Hrvatskoj, kako je naglasila gradonačelnica. No, gradonačelnica najavljuje i daljnja ulaganja i ciljeve. Osim obnove dvaju preostalih objekata, sljedeći cilj je ostvarivanje plana o uvođenju jednosmjenske nastave.