Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček posjetila je danas udrugu HVIDR-a ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Siska, i razgovarala o radu i planovima HVIDR-e s predsjednikom Stjepanom Lugarićem i njegovim suradnicima i suradnicama. Nakon razgovora gradonačelnica je posjetila i kuglanu gdje su članovi HVIDR-e imali svoj termin u sklopu rekreativnih aktivnosti na bazenu i kuglani koje za braniteljske udruge osigurava Grad Sisak.

“Mogu reći da je u proteklih 10 godina svaki posjet gradskoj udruzi HVIDR-a bio prijateljski i koristan jer su jedna od onih braniteljskih udruga na području županije koje zaista provode programe izvan klasičnih okvira. Oni se ne bave isključivo obilježavanjem značajnih datuma i obljetnica već se kroz svoje programe i projekte brinu ne samo o svojim, nego i o članovima njihovih obitelji”, rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Udruga HVIDR-a pokrenula je aktivnosti terenske nastave o Domovinskom ratu, o čemu će i narednih godina voditi brigu u suradnji sa sisačkim osnovnim školama.

„Ta terenska nastava je odlična prilika da djeca dobiju sliku o tome kroz što smo prolazili u Domovinskom ratu. Mi smo im vodiči, a njihovi učitelji i učiteljice predaju im školsko gradivo na autentičnim lokacijama“, naglasio je predsjednik Lugarić.

HVIDR-a Grada Siska, osim brige za članove i njihovu djecu kroz organizaciju darivanja uspješna je i u sportskim aktivnostima o čemu svjedoče brojni pehari izloženi u njihovim prostorijama. Gradonačelnica je podržala planove udruge, posebno aktivnosti kojima će udruga nastojati brinuti o zdravstvenom i psihičkom stanje članova.