U sklopu obnove fasada u središtu grada Siska do sada je dovršena obnova pročelja u ulicama Antuna i Stjepana Radića 46, Antuna i Stjepana Radića 31, Antuna i Stjepana Radića 50, Kralja Tomislava 18, Franje Lovrića 14 i Frankopanska 5. U tijeku je obnova fasada na još nekim lokacijama u središtu grada. Grad Sisak sufinancira održavanje pročelja na području središta grada, odnosno sufinancira 50 posto vrijednosti radova na uličnom pročelju, 30 posto na bočnom pročelju i 15 posto na dvorišnom.