Objavljen je poziv za kandidiranje mladih za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Siska i način je uključivanja mlade u proces donošenja, odnosno kroz to tijelo mladi mogu utjecati na važne odluke koje se tiču mladih Grada Siska.

Sukladno zakonu Savjet mladih, između ostalog, može predložiti raspravu na Gradskom vijeću o temama koje su važne mladima, daje mišljenje prilikom donošenja odluka, mjera programa i drugih dokumenata vezanih za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade. Ako mladi imaju želju sudjelovati u odlučivanju u našem gradu, Savjet mladih je odlično mjesto na kojem se njihov glas vrlo jasno i glasno može čuti.

Član Savjeta mladih mogu biti osobe stare između 15 i 30 godina koje imaju prebivalište ili boravište na području Grada Siska. Kandidirati ih mogu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, pa čak i neformalne skupine mladih koje moraju biti skupine od najmanje četrdeset (40) mladih.

Važno je da dokumentacija koja prati kandidaturu za člana i zamjenika člana bude formalno ispravno ispunjena i dostavljena do 6. rujna – poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu. Svi propisani obrasci i upute objavljeni su na ovoj adresi: Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska | Grad Sisak