Na web stranici Grada Siska (u kategoriji Natječaji i javni pozivi) objavljen je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska. Za akademsku godinu 2018./2019., Grad Sisak dodijelit će 30 stipendija. Pravo prijave na natječaj imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska sa statusom redovnog studenta i pod uvjetom da ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu. Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na web stranici Grada Siska. Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 5. studenoga 2018. godine na adresu:

GRAD SISAK

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Rimska 26, 44000 Sisak.

Prijave pristigle nakon roka za podnošenje neće biti razmatrane.