Nakon što je Grad Sisak sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi programa „Sisački poduzetnik/ca 2019.“ s OTP bankom Hrvatska d.d., Raiffeisen bank d.d., Erste&Steietmarkische bank d.d. i Zagrebačkom bankom d.d., danas je objavljen natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za Program „Sisački poduzetnik/ca 2019.“

Korisnici kredita mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu, na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik/ca 2019.“ nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku, nad kojima nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak ili postupak likvidacije i koji imaju minimalno troje zaposlenih te da je od ukupnog broja zaposlenih minimalno 50 posto s prebivalištem u Sisku. Žena poduzetnik se odnosi na subjekt gospodarstva u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice.

Prednost pri dodjeli potpora će imati projekti proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj Grada Siska.

Namjena kredita je financiranje kupnje ili izgradnje gospodarskih objekata ili proširenje istih, financiranje kupnje opreme i financiranje trajnih obrtnih sredstava. Potpora Grada je ovisna o namjeni kredita te iznosi 4,00 postotna poena za financiranje kupnje, izgradnje uređenje ili proširenje  gospodarskih objekata, zatim 3,50 postotna poena za financiranje kupnje opreme ili 4,00 postotna poena ako je  tvrtka u većinskom vlasništvu žene najmanje godinu dana te 2,50 postotna poena za financiranje obrtnih sredstava ili 3,00 postotna poena ako je  tvrtka u većinskom vlasništvu žene najmanje godinu dana.  Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banke, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 044/510-165 ili direktno u bankama  kod kreditnog referenta, a nalaze se i na web stranici Grada Siska u kategoriji Natječaji i javni pozivi.