U Sisku je danas obilježen Dan branitelja grada Siska u spomen na 3. rujna 1991. godine kada je osvojena prva vojarna u Hrvatskoj, sisačka Barutana. Svečanost je održana u Holandskoj kući dodjelom Plakete Marijan Celjak – junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu.

Na svečanosti u Holandskoj kući, predsjednik Gradskog vijeća Bojan Dadasović istaknuo je kako je Gradsko vijeće imalo važnu ulogu u donošenju odluke o obilježavanju Dana branitelja grada Siska.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček čestitala je svim dobitnicima Plakete Marijan Celjak – junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu istaknuvši kako svi Siščani trebaju biti ponosni što je upravo u Sisku osvojena prva vojarna Barutana, a također Sisak je imao i prvu dragovoljačku postrojbu.

Ove godine Plakete Marijan Celjak – junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu, dodijeljene su pukovniku Mati Bariću – posthumno, bojniku Darku Podolnjaku – posthumno, bojniku Josi Markoviću – posthumno, pričuvnom naredniku Ivanu Grubaru, pričuvnom bojniku Rajku Popoviću, Milku Prpiću koji je obavljao dužnost pomoćnika zapovjednika Specijalne jedinice policije ,,OSA”, Stevi Cestariću koji je obavljao dužnost instruktora specijalističke obuke u Specijalnoj jedinici policije ,,OSA“, natporučniku Stjepanu Kukuriću, natporučniku Ivici Petroviću te prvoj postrojbi Vojne policije iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj – samostalnoj četi Vojne policije pri Operativnoj grupi za Sisak i Banovinu.

U sklopu obilježavanja Dana branitelja grada Siska u Holandskoj kući otvorena je i izložba fotografija Miroslava Bobetka BoB-a „Trenuci predaha“. Kao dragovoljac i pripadnik 57. SAMB-a „Marijan Celjak“ i kasnije pripadnik 57. brigade HV-a „Marijan Celjak“ fotoaparatom je zabilježio život pripadnika njegove postrojbe na prvoj liniji bojišta. Taj život obilježen je u počecima Domovinskog rata gotovo svakodnevnim napadima i granatiranjima prve linije obrane napose sela Komarevo, gdje je i nastala većina njegovih fotografija.