Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom je 3. travnja 2023. godine donijelo Odluku (KLASA: UP/I-351-02/22-45/12, URBROJ: 517-05-1-3-1-23-5)  o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje/odlagalište otpada „Goričica“, operatera Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. iz Siska, Trg Josipa Mađerića 1, koju je izradio INTERKONZALTING d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 43/c.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu u trajanju od trideset (30) dana provodi se od 2. svibnja 2023. godine do 1. lipnja 2023. godine u Gradu Sisku.

Uvid u Stručnu podlogu se može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u Gradu Sisku, Marijana Cvetkovića 8, Sisak.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi će se održati u Domu INA Rafinerije nafte Sisak, Ante Kovačića 1, Sisak, dana 10. svibnja 2023. godine s početkom u 11,00 sati.

više u dokumentu