Na temelju članka 113. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) Grad Sisak je izradio Prijedlog odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Siska (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke).

Navedenim Prijedlogom odluke definira se način provedbe mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada kao i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš.

Obzirom da je riječ o donošenju općeg akta Grada Siska koji je od važnosti za svakodnevni život velikog broja stanovnika Grada Siska, smatra se potrebnim omogućiti zainteresiranim osobama uvid u Prijedlog odluke te omogućiti komentiranje pojedinih odredbi Prijedloga odluke i predlaganje poboljšanja ili dopuna prije konačnog donošenja Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Siska na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska.

Dokumenti za savjetovanje s javnošću uključuju:

– Prijedlog odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Siska i

– Obrazac za dostavljanje primjedbi i prijedloga.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je 6 dana od dana objave na web stranici Grada Siska, odnosno do 22. studenog 2022. godine.

Molimo sve relevantne dionike i druge zainteresirane strane da sve tražene podatke i očitovanja dostave najkasnije do 22. studenog 2022. u 12:00 sati na adresu elektroničke pošte josipa.tutic@sisak.hr ili poštom na adresu Grad Sisak, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak. Očitovanja se dostavljaju isključivo putem Obrasca za dostavljanje komentara.