Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za poslove proračuna i analitičko planske poslove (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 116, dana 27. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 04. studenoga 2021. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.