U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 29.07.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području Grada Siska. Od 31.07.2020. je vidljiva na EOJN RH.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 03.09.2020. godine do 10:00 sati.