Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska – Zajednički pašnjak Hrastelnički pašnjak objavljenog 29. siječnja 2024. na oglasnoj ploči grada Siska, na mrežnoj stranici Grada Siska i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, a koji je trajao od 29.01.2024. do 28.02.2024., održat će se dana 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Gajeva 2a, Sisak.

Više informacija u privitku.