Privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu referenta 2-referent za projektiranje i investicije (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 74 dana 19. lipnja 2024. godine i na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 27. lipnja 2024. godine.