Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 37/23 dana 31. ožujka 2023.  godine.

Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 17. travnja 2023. godine.