Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu i projekte (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118/22 dana 12. listopada 2022. godine.
Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 20. listopada 2022. godine.
Informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak ili telefon broj 044/510-197.