Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za informiranje i odnose  s javnošću (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita.

Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 120, dana 18. listopada 2023. godine.

Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 26. listopada 2023. godine.

Više informacija u prilogu.