Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).  Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”  broj 109 dana 22. rujna 2023. godine i na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 09. rujna 2023. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.