Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu referenta za kadrovske poslove (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita.
Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 132, dana 09. studenoga 2022. godine.
Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 17. studenoga 2022. godine.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.