Gradonačelnica Grada Siska raspisala je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica). Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 129 dana 4. studenoga 2022. godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 14. studenoga 2022. godine.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.

Sisak, 7. studenoga 2022. godine