Obavještavaju se svi korisnici  sKartica da na blagajni Autobusnog kolodvora već mogu podnijeti zahtjev za izdavanje novih sKartica koje će moći koristiti od 1. travnja. Na nove sKartice moguće je odmah nadoplatiti vrijednost po procijenjenoj potrebi dok će se neiskorištena vrijednost sa starih kartica moći prebaciti na nove tek nakon 3. travnja.  Rok za prebacivanje neiskorištenog iznosa sa stare kartice nije ograničen.