Zahvaljujući financijskoj potpori Grada Siska i Ministarstva kulture, posjetitelji sisačkog kina u Domu kulture Kristalna kocka vedrine moći će od 9. rujna još bolje uživati u filmovima. Nakon digitalizirane slike, sada je provedena i digitalizacija zvuka (7,1 surround sound), pa su potpunom digitalizacijom ispunjeni potrebni tehnički standardi slike i zvuka.

Siščani će i nadalje u sisačkom kinu moći gledati filmove kada su njihove premijere u multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima.

Kino program je dostupan na www.domkkv.hr