Auto promet Sisak od 1. ožujka 2018. godine uvodi novu uslugu Mprijevoz koja SMS porukom omogućuje kupovinu jednokratne – pojedinačne i dnevne prijevozne karte javnog gradskog autobusnog prijevoza u Sisku na linijama 1,2,3,4 i 5. Dovoljno je poslati SMS odgovarajućeg sadržaja na broj 700044 i spremni ste za vožnju. Za kupovinu jednokratne pojedinačne karte potrebno je napisati J, a cijena je 10 kn + 0,69 kn naknada operatera. Za kupovinu dnevne karte u poruci treba napisati D, a cijena je 30 kn + 0,69 kn naknada operatera. Korisnik u roku od dvije minute prima na svoj mobilni telefon povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja, s podacima o vrsti i cijeni karte kao i jedinstveni KOD karte od 5 znamenki kojeg pokaže vozaču prilikom ulaska u autobus te dobiva otisnutu kartu nakon što vozač točan KOD unese u sustav naplate. Otisnuta karta sadrži QR kod koji očitanjem na validatoru pri ulasku u autobus putniku omogućuje prijelaze na linijama 1,2,3,4 i 5 u roku 45 min (jednokratna – pojedinačna karta) ili cijelog dana (dnevna karta) od vremena izdavanja otisnute karte. Usluga je dostupna svim Vip i HT korisnicima. Više informacija možete pronaći na fb stranici Auto prometa Sisak.