U povodu Dana grada Siska bit će uručene nagrade Grada Siska zaslužnim pojedincima i organizacijama. Prijedloge Odbora za javna priznanja potvrdilo je Gradsko vijeće Grada Siska na svojoj sjednici održanoj krajem ožujka. Tako će Nagrada Grada Siska za životno djelo biti uručena Nikoli Tadiću na području književnosti i kulture. Nagrada za životno djelo – posthumno ove godine se dodjeljuje Davorki Ljubičić zbog svog doprinosa na području odgoja i obrazovanja. Godišnja nagrada za 2016. bit će uručena Stevčetu Arsoskom za izniman doprinos na području obrazovanja, znanosti, tehničke kulture i ekologije. Godišnje nagrade dodjeljuju se i Češkoj besedi Sisak i FA Ivan Goran Kovačić. Češkoj besedi Sisak na području kulture, očuvanju češke tradicije i kulture, poticanju tolerancije i promociji Siska kao multikulturalnog grada, a FA Ivan Goran Kovačić na području kulture, doprinosu ugledu, promidžbi i kulturnom razvoju grada Siska. Pohvale će primiti Nikica Pirc za poseban doprinos u promidžbi grada Siska i suradnji s otokom Rabom i ŠRU Metalac na području ekologije i rada s mladima, a Zahvalnicu će primiti Ana Majić za postignuća na području tehničke kulture čime je dala doprinos ugledu i promidžbi grada Siska. Nagrade će biti uručene na posebnoj svečanosti u povodu Dana grada Siska.