Temeljem članka 28. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” 2/01, 18/03, 12/04, 1/08, 12/09, 9/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 16/15, 6/16, 13/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Siska, KLASA: 320-02/19-01/22, URBROJ: 2176/05-01/1-19-5 od 06. svibnja 2019. godine, gradonačelnica Grada Siska objavljuje natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Siska radi privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu.

Natječaj možete pogledati u privitku teksta.