Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, raspisao je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 16. listopada 2015. godine u Narodnim novinama broj 112. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto voditelja Odsjeka za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša, 1 izvršitelj/ica, magistar ili stručni specijalist arhitektonske ili urbanističke struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 16. listopada 2015. godine, broj 112. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 24. listopada 2015. godine.

Više u privitku teksta.