Na temelju članka 4. Programa „Sisački poduzetnik/ca 2019.“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 6/19) i Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi programa „Sisački poduzetnik/ca 2019.“ koji je Grad Sisak sklopio s OTP bankom Hrvatska d.d., Raiffeisen bank d.d., Erste&Steietmarkische bank d.d. i Zagrebačka banka d.d. Grad Sisak raspisuje natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za Program „Sisački poduzetnik/ca 2019.“

 

Više o natječaju u privitku teksta.