Od danas i narednih 2 tjedna na području šireg centra, na Zelenom brijegu i u Odri Sisačkoj  provodit će se daljnja istraživanja geotermalnog potencijala Grada Siska. Bit će to snimanja magnetotelurskih podataka koja će provoditi Geoda Consulting d.o.o. iz Zagreba. Ova pasivna metoda snimanja obavlja se bez izvora signala te nema nikakav utjecaj na okoliš ili stanovništvo.

Dio je to aktivnosti u okviru projekta izrade tehničke dokumentacije i Studije geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode “Sisak-1” koji se financira iz Programa Energija i klimatske promjene, za što je Grad Sisak dobio 218 tisuća eura iz Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. Potpora EGP financijskog mehanizma doprinos je Islanda, Lihtenštajna i Norveške zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi.

U procesu snimanja MT podataka predviđeni su geodetski radovi i snimanje MT podataka i to kroz iskolčenje 30 točaka za snimanje MT podataka, geodetsko snimanje koordinata i visina te slikanje lokacija dronom prije i poslije snimanja. Snimanje MT podataka uključuje pozicioniranje instrumenta na iskolčenu točku, ostavljanje mjernog instrumenta te uklanjanje mjernog instrumenta. Izvođači najavljuju da će za vrijeme mjerenja u najmanjoj mogućoj mjeri zaposjedati zelene površine, smanjit će na najmanju mjeru uznemiravanje lokalne zajednice, a po završetku radova lokacije mjerenja ostavit će prostor u čistom i urednom stanju, uklonit će geodetske kolce te poravnati mjesta gdje su bili postavljeni.