U sklopu obnove i revitalizacije urbane jezgre grada Siska, Grad Sisak već dvije godine sufinancira održavanje pročelja na području središta grada. Naime, Grad Sisak sufinancira 50 posto vrijednosti radova na uličnom pročelju, 30 posto na bočnom pročelju i 15 posto na dvorišnom.

U sklopu posljednjeg javnog poziva na koji su se mogli javiti svi zainteresirani za sufinanciranje održavanja pročelja zgrada, ovaj je tjedan počelo uređenje fasade u Ulici S. i A. Radića 50. Idući tjedan počinje uređenje fasade  u Frankopanskoj ulici 5, tijekom  ljeta započinje uređivat će se fasada u Ulici. I.K. Sakcinskog 9, a na jesen u Šetalištu V. Nazora 7. U tijeku je dogovor oko odabira izvođača za fasadu u I.K. Sakcinskog 18, a planirano je i uređenje fasade u Rimskoj ulici 17. Ukupna vrijednost radova za fasade koje se sada rade je oko 945.000 kuna.

Ove godine završeni su radovi na fasadama S. i A. Radića 31 i na fasadi Vile Mire, a prije toga obnovljene su fasade u S. i A. Radića 46, Ulici Franje Lovrića 14 i Ulici kralja Tomislava 18.

Obnova uključuje uređenje pročelja, odnosno izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju pročelja građevina koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska.