Grad Sisak još je 2015. godine pokrenuo obnovu i revitalizaciju urbane jezgre grada Siska s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine koja uključuje uređenje pročelja, odnosno izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju pročelja građevina koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska.
Te je godine objavljen i prvi javni poziv za sufinanciranje održavanja pročelja temeljem kojeg Grad Sisak financira izradu projektne dokumentacije pročelja u 100% iznosu, nadzor nad izvođenjem radova od ovlaštene osobe također u 100% iznosu te radove na održavanju pročelja prema troškovnicima (ulično pročelje 50% iznosa, bočno pročelje 30% iznosa i dvorišno pročelje 15 % iznosa).
Temeljem drugog po redu javnog poziva obnovljena su pročelja u ulicama Antuna i Stjepana Radića 46, Antuna i Stjepana Radića 31, Antuna i Stjepana Radića 50, Kralja Tomislava 18, Franje Lovrića 14 i Frankopanska 5, a nedavno su u potpunosti završeni radovi na uglu Ulice Ivana Kukuljevića Sakcinskog 18 te na Šetalištu Vladimira Nazora 7 (stomatološka ambulanta Breyer). Uskoro se očekuje i završetak radova u Ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 9. U sklopu posljednjeg Javnog poziva za odabir zgrada za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku, koji je objavljen krajem prošle godine, u obnovu kreću zgrade u ulicama S. i A. Radića 26, Frankopanska 10, Franje Lovrića 4 te dvije zgrade od Mlina i pekara u Jagićevoj 7d i Zvonimirovoj 24.