U nastavku 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska koja je održana u ponedjeljak, 17. rujna, gradski vijećnici donijeli su odluku o dobitnicima  Plakete Marijan Celjak -junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu. Ovogodišnji dobitnici su  natporučnik Nikola Furlan  – dragovoljac Domovinskog rata  i pripadnik 120. brigade ZNG „Ban Toma Bakač“, zatim 101. brigada Zagreb, stožerni narednik Dražen Štrbenc –  pripadnik  2. rp Šašna Greda, brigadir Sašo Smiljanić – pripadnik  SJP Osa Sisak, časnički namjesnik Osman Muratagić – posthumno  –  pripadnik 2.“A“ brigade ZNG RH, satnik  Željko Franić –  dragovoljac i pripadnik  36. inž. pont. bojne, satnik bojnik Milan Ivanišević – dragovoljac i pripadnik pričuvnog sastava HV-a, general bojnik Božo Budimir – zapovjednik operativne grupe za Sisak i Baniju te  pukovnik Ivica Pandža Orkan – pripadnik djelatnog sastava oružanih snaga RH.

Donesena je i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama. Naime, stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja, jedinice lokalne samouprave obavezne su donijeti opći akti kojim će se regulirati uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca s naglaskom na uvjete smještaja kućnih ljubimaca, njihovu ishranu i kretanje te kontrolu razmnožavanja. Također se propisuje i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te rokovi u kojima se pri nalasku ovih životinja mora reagirati prema nadležnim životinjama. Odlukom su propisane i novčane kazne za prekršaje u postupanju prema kućnim ljubimcima.

Za članove Kazališnog vijeća Doma kulture Kristalna kocka vedrine imenovani su Ana Cvitaš, Marko Hergešić i Tihomir Kosić koji će tu dužnost obavljati naredne četiri godine.