Temeljem članka 74. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni teks), predsjednica Gradskog vijeća Ivana Krčelić saziva nastavak 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska koji će biti održan 17. rujna 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 13 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

Materijali za osmu sjednicu nalaze se u privitku iste na ovom linku.